1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Spływ rzeką Lubcza

Wyprawa kajakowa grupy

ORZEŁ Bydgoszcz

Rzeka LUBCZA
  06.11.2010  (sobota)

Lubcza ? Kościerzyn Wielki

    Rodzaj kajaków ? jedynki polietylenowe

Wyjazd BUSEM ? zbiórka- główne ronda w Bydgoszczy godzina 7.00

Powrót ? wieczorem

Koszt wyjazdu   - 70.00 zł 

Organizator zapewnia: transport, sprzęt kajakarski, gorące napoje.

 

ZAPISY telefoniczne Tel. ? 669-323-033 www.splywy.bydgoszcz.pl

Gmina Łobżenica

   Teren gminy w swoisty sposób podzielony jest na teren dwóch zlewni - dorzeczy rzeki Kocuni, wpływającej do Głomi i do Gwdy; i dorzecza rzeki Noteci.
       Za główną rzeką w gminie Łobżenica uznawana jest Łobżonka. Płynie ona w zachodniej części gminy z północy na południe. Jej całkowita długość wynosi 70 km, w tym na odcinku 58 km płynie w granicach województwa wielkopolskiego. Jej największym dopływem, na terenie gminy Łobżenica, jest rzeka Lubcza, której całkowita długość wynosi ok. 27 km, w tym na terenie województwa wielkopolskiego 15,5 km. Lubcza przepływa przez jez. Stryjewo i jez. Liszkowskie i wpływa do Łobżonki na południe od Kościerzyna Małego. Do Lubczy wpływa również niewielki ciek - Lubawka, po którym na znacznej jego długości biegnie południowa granica gminy Łobżenica.
       

Zielona Struga Film

Spływ rzeką Mień

 

Wyprawa kajakowa grupy

ORZEŁ Bydgoszcz

Rzeka MIEŃ

Brzeźno - Nieszawa

30.10.2010     sobota

Rodzaj kajaków ? jedynki PE

Wyjazd BUSEM ? zbiórka- główne ronda w Bydgoszczy godzina 7.00

Powrót ? wieczorem

Koszt wyjazdu   - 80.00 zł 

Organizator zapewnia: transport, sprzęt kajakarski, gorące napoje.

ZAPISY telefoniczne Tel. ? 669-323-033

Mień (inna nazwa Lipnianka) - to prawobrzeżny dopływ Wisły, uchodzi na jej 704 kilometrze, naprzeciwko Nieszawy. Płynie przez Pojezierze Dobrzyńskie o urozmaiconej rzeźbie terenu. Źródła rzeki znajdują się w okolicy jeziora Likieckiego, na wysokości 137 m npm. W środkowym biegu Mień przepływa przez Jezioro Święte, Skępskie Małe i Skępskie Wielkie, dalej przez miasto Lipno, a w dolnym odcinku przez Kotlinę Toruńską. Całkowita długość cieku wynosi 53,5 km, a średni spadek - 1,8?.

Bardzo ciekawy odcinek Mieni rozciąga się pomiędzy miejscowościami Żuchowo i Karnkowo. Obejrzymy tutaj stary, drewniany młyn i rozległe stawy rybne. Dalej rozciąga się rezerwat przyrody Przełom Rzeki Mień, utworzony w 2005 roku. Mień meandruje tu w malowniczym wąwozie, pomiędzy wysoko podmytymi brzegami. To odcinek o górskim temperamencie, z kamienistym dnem, sporymi głazami w rwącym nurcie i kilkoma miłymi bystrzami. Za rezerwatem rozpoczyna się mało atrakcyjny odcinek rzeki - w Lipnie Mień przypomina bardziej sztuczny kanał.

Z punktu widzenia kajakarstwa zwałkowego najciekawsze są dwa ostatnie, najbardziej uciążliwe i niedostępne dla kajaków dwuosobowych odcinki rzeki: od miejscowości Brzeźno do miejscowości Wąkole, i dalej - od Wąkola do ujścia we wsi Nowogródek (łącznie 12 km). Mień przecina na tym odcinku obszar chronionego krajobrazu - Nizinę Ciechocińską oraz rezerwat przyrody Bór Wąkole im. Klemensa Kępczyńskiego, chroniący zbiorowisko jałowców porastających wysokie wydmy śródlądowe. Na obu brzegach rzeki rozciągają się gęste kompleksy leśne stanowiące doskonałą ostoję dla łosi, jeleni, saren i dzików. Okolice Brzeźna i Wąkola nazywane są często zagłębiem grzybowym.

 

INAUGURACJA SEZONU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZYW dniu 25.04.2010 TKKF ORZEŁ w Bydgoszczy

Zaprasza do Bydgoszczy na "Wojewódzką Inaugurację Sezonu Turystycznego".
Przewidziano Spływ Kajakowy z Stanicy Orła ul. Nadrzeczna 2 do Bydgoszczy. Osoby, które zapiszą się otrzymają bezpłatny posiłek turystyczny oraz możliwość skorzystania z bezpłatnego wstępu do muzeów. Zbiórka na stanicy godzina 9.30. O godzinie 10.00 wodowanie kajaków ,11.15 śluzowanie , 12.00 - parada , dopływamy do stanicy kajakowej KOPERNIK gdzie zostawiamy sprzęt i udajemy się na Stary Rynek na główne uroczystości. Następnie konsumujemy posiłek oraz zwiedzamy wybrane Muzea.

15.30 Powrót na stanice Kopernika wsiadamy na kajaki i wracamy do ORŁA.
Szczegółowy plan imprezy niebawem.

25.04.2010

W dniu 25.04.2010 TKKF ORZEŁ w Bydgoszczy zaprasza do Bydgoszczy na
"Wojewódzką Inaugurację Sezonu Turystycznego".

Przewidziano Spływ Kajakowy z Stanicy Orła ul. Nadrzeczna 2 do Bydgoszczy.
Osoby, które zapiszą się otrzymają bezpłatny posiłek turystyczny oraz możliwość
skorzystania z bezpłatnego wstępu do muzeów.

? Zbiórka na stanicy godzina 9.30.
? O godzinie 10.00 wodowanie kajaków ,
? 11.15 śluzowanie ,
? 12.00 - parada , dopływamy do stanicy kajakowej KOPERNIK gdzie zostawiamy sprzęt i udajemy się na Stary Rynek na główne uroczystości.
? Następnie konsumujemy posiłek oraz zwiedzamy wybrane Muzea.
? 15.30 Powrót na stanice Kopernika wsiadamy na kajaki i wracamy do ORŁA.

Szczegółowy plan imprezy podam niebawem.

Najbliższe Spływy Jesień 2010

NAJBLIŻSZE SPŁYWY

 

 

25.09.2010 (sobota)

SPŁYW Z OKAZJI 100 LECIA

BYDGOSKIEJ ŁUCZNICZKI

RZEKA BRDA

JANOWO ? BYDGOSZCZ

 

 

 

16.10.2010 (sobota)

SPŁYW PAPIESKI

RZEKA NOTEĆ

ŁABISZYN ? OLIMPIN

 

23.10.2010 (sobota)

JESIENNY SPŁYW

KANAŁEM  BYDGOSKIM

NAKŁO N/NOTECIĄ - BYDGOSZCZ

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

WWW.SPLYWY.BYDGOSZCZ.PL